SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNANLARA İLİŞKİN DUYURU

Teşkilat Başkanlığımızda sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunanların başvuruları, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’üncü maddesi ve Kanun Hükmünde Kararname İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş olup,  başvurusu kabul edilenler, başvurusu reddedilenler ve başvurusu kabul edilmekle birlikte doğum öncesi veya sonrası izinli ya da sağlık kurulu raporlu olanlardan sınavı izin veya raporlarının bitimini müteakip yapılacakların isimleri anılan usul ve esasların 10. Maddesi çerçevesinde Başkanlığımız Hizmet binası -4. katta ilan edilmiştir.

            14/03/2018 tarihinde yapılan sınava, doğum izninde olduğu için katılamayan Beyhan ECEVİT’in sınavı sözlü usulde, 13/04/2018 tarihinde saat 09:30’da Başkanlık hizmet binası giriş katta bulunan toplantı salonunda yapılacak olup, adayın sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere geçerli bir kimlik belgesini yanında bulundurması gerekmektedir.

            Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaya ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
            İlanen duyurulur.