GEZİCİ BAYİLİKTEN SABİT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNE GEÇİŞ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

ŞANS GİRİŞİM

(Çağrı Merkezi Numarası: 0 212 376 77 77)

 

GEZİCİ BAYİLİKTEN SABİT BAYİLİK SÖZLEŞMESİNE GEÇİŞ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

 

Bayilik ŞAHIS adına kayıtlı ise:

 

1) Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

2) Vergi Levhası Fotokopisi

3) İşyeri Tapusu Veya Kira Mukavelesi Fotokopisi

4) Nüfus cüzdanı Fotokopisi

5) İkametgâh İlmühaberi

6) Resmi Kuruma Verilmek Üzere Sabıka Kaydı (Yeni Tarihli)

7) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

8) İmza Beyannamesi Asıl Ve Yeni Tarihli

9) İlgili Oda Kayıt Belgesi

10) Gezici Bayilik Ruhsatı

 

 

Bayilik ŞİRKET adına kayıtlı ise:

 

1) Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

2) Vergi Levhası Fotokopisi  

3) İşyeri Tapusu Veya Kira Mukavelesi Fotokopisi

4) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

5) Ortakların ve Şirket Müdürünün Nüfus Cüzdan Fotokopileri

6) Resmi Kuruma Verilmek Üzere Şirket Müdürünün ve Ortakların Sabıka Kayıtları (Yeni Tarihli)

7) Şirket İmza Sirküleri Asıl Ve Yeni Tarihli

8) Ticaret Odası Kayıt Belgesi

9) Şirket Kaşesi

10) Ticaret Odasından Ortaklık Pay Yapısını Gösterir Belge (Yeni Tarihli)

11) Gezici Bayilik Ruhsatı